Phranakhon Cultural Center Phranakhon Cultural Center
ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร
TH | EN
ประกาศศูนย์วัฒนธรรมพระนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
30 ตุลาคม 2562

ประกาศศูนย์วัฒนธรรมพระนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ครั้งที่ 3/2562

             
             ด้วย ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ อัตราเงินเดือน 12,750 บาท สังกัดโครงการอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพพระนครแกรนด์วิว โดยมีรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

ประกาศศูนย์วัฒนธรรมพระนคร >> คลิ๊ก
ใบสมัคร >> คลิ๊ก