Phranakhon Cultural Center Phranakhon Cultural Center
ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร
TH | EN
ประกาศรับสมัครบุคลากร ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร
06 กันยายน 2562

ประกาศรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ

ด้วย ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๔ อัตรา ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ อัตราเงินเดือน 12,750 บาท สังกัดโครงการอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพพระนครแกรนด์วิว 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
http://pcc.pnru.ac.th/upload-files/uploadfile/10/3b44f2c52b06f51e1126443d05d98979.pdf

ใบสมัคร
http://pcc.pnru.ac.th/upload-files/uploadfile/10/b9295b1905ff2e7b585fe5d11a4d7185.pdf